Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Next Generation Internet

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Next Generation Internet (NGI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Data Portability and Services Incubator (DAPSI) δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές και επινοητές να αναπτύξουν ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες οι οποίες θα διευκολύνουν σημαντικά την μεταφορά αποθηκευμένων δεδομένων μεταξύ παροχών υπηρεσιών από τους  πολίτες, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της φορητότητας προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, όπως προβλέπεται στο GDPR, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που σχετίζονται με τη φορητότητα δεδομένων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης ροής προσωπικών δεδομένων.

Το DAPSI θα υποστηρίξει περίπου 50 έργα μέσω ενός 9μηνου προγράμματος όπου εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς θα παρέχουν μια επιτυχημένη μεθοδολογία εργασίας, πρόσβαση σε κορυφαίες υποδομές, εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και δεδομένα, καθοδήγηση, καθοδήγηση, προβολή και δημιουργία κοινότητας. Επιπλέον, κάθε ομάδα θα λάβει χρηματοδότηση έως 150.000 €, διανέμοντας συνολικό ποσό 5,6 εκατ. Ευρώ μέσω τριών ανοικτών κλήσεων.

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο NGI DAPSI είναι πλέον ανοιχτή  με τελική ημερομηνία υποβολής την 20η  Ιανουαρίου 2021 στις 12:00 CET.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ερευνητές και επινοητές στον τομέα του Διαδικτύου (από ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, ΜμΕ και βιομηχανίες) από όλη την Ευρώπη και τις συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα 2020 χώρες που ειδικεύονται/ασχολούνται με τα εξής θέματα:

  • Service Portability
  • Dta Compatibility and Interoperability
  • Security & Privacy
  • Άλλα θέματα που αφορούν στην επίλυση σχετικών προκλήσεων στον τομέα της μεταφοράς δεδομένων και των υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής εδώ