Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST – 6 μήνες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης (Open Call) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science & Technology) για το 2023, είναι η 25η Οκτωβρίου 2023, ώρα 12:00 το μεσημέρι (CEST).

To COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να στηρίξει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, οι Δράσεις COST είναι διεπιστημονικά ερευνητικά δίκτυα που φέρνουν κοντά ερευνητές / ερευνήτριες ώστε να συντονίσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες πάνω σε ένα θέμα της επιλογής τους για 4 χρόνια. Οι Δράσεις COST είναι ανοικτές σε όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων νέων και αναδυόμενων πεδίων. Η χρηματοδότηση καλύπτει δραστηριότητες δικτύωσης όπως συναντήσεις, μικρής διάρκειας επιστημονικές αποστολές, εκπαιδευτικά σχολεία, δραστηριότητες διάχυσης, εργαλεία εικονικής δικτύωσης κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ανοικτή Πρόσκληση COST είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ στις 24 Μαΐου 2023 στις 10:00 CET θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση από το COST Association, κατά την οποία θα παρουσιασθούν, μεταξύ άλλων, συμβουλές για την υποβολή πρότασης. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει την ετοιμασία προτάσεων με παροχή υπηρεσιών προεπισκόπησης. Για οτιδήποτε σχετικό με το Πρόγραμμα COST, τη διαδικασία υποβολής πρότασης και την υπηρεσία προεπισκόπησης, οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Λειτουργούς του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]) και Δρ Μαίρη Οικονόμου (τηλ: 22205051, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).