Αποτελέσματα Διαγωνισμών ΜΕΡΑ και ΤΕΚΕ 2019-2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών «Μαθητές στην Έρευνα – ΜΕΡΑ» 2019-2020 και «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ» 2019-2020.

 

Οι Διαγωνισμοί για το Σχολικό  Έτος 2019-2020 προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο 2019 από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)). Επισημαίνεται ότι εκτός από τους προαναφερόμενους Οργανισμούς, ο Διαγωνισμός «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ» συνδιοργανώνεται και από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Οι Ερευνητικές Εργασίες που υλοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στο ΙδΕΚ, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης του Διαγωνισμού, από Επιτροπές Αξιολόγησης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια & Τεχνικές Σχολές), οι οποίες αποτελούνταν η κάθε μία από ένα (1) Επιστήμονα – Ερευνητή με σημαντική εμπειρία σε θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας, ένα (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και (1) εκπρόσωπο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατ’ εξαίρεση για τη φετινή χρονιά, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, αποφασίστηκε ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν θα καλέσει τις Μαθητικές Ομάδες για Παρουσίαση/Υποστήριξη της Ερευνητικής Εργασίας όπως γινόταν κάθε χρονιά. Ως αποτέλεσμα το 20% της βαθμολογίας που αφορούσε αυτό το σημείο, κατανεμήθηκε στις άλλες κατηγορίες αξιολόγησης. Συγκεκριμένα:

α) στον Διαγωνισμό ΜΕΡΑ η Ερευνητική Εργασία η οποία είχε αρχικά βαρύτητα στην αξιολόγηση 80% (Αριστεία, Υλοποίηση και Προστιθέμενο Όφελος), με τις νέες συνθήκες είχε βαρύτητα 100%.

β) στον Διαγωνισμό ΤΕΚΕ η Τεχνική Μελέτη (Εντοπισμός Προβλήματος και Προτεινόμενη Λύση, Πληρότητα της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας, Εμπλοκή/Συνεργασία και Δεξιότητες που Αποκτήθηκαν) και η Κατασκευή (Λειτουργικότητα, Ευχρηστία, Ποιότητα και αξιοποίηση υλικών και εργαλείων) οι οποίες είχαν αρχικά βαρύτητα 40% η κάθε μία, με τις νέες συνθήκες είχαν βαρύτητα 50% η κάθε μία.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Μαθητές και Μαθήτριες στην Έρευνα – ΜΕΡΑ»  παρουσιάζονται στους Πίνακες εδώ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση – ΤΕΚΕ»  παρουσιάζονται στους Πίνακες εδώ.

Η Τελετή Βράβευσης των ομάδων που έχουν διακριθεί θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης European Researchers’ Night που διοργανώνεται διαδικτυακά από το ΙδΕΚ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι το ΙδΕΚ θα επικοινωνήσει σε μετέπειτα στάδιο με τους βραβευθέντες για διευθέτηση παραλαβής των επάθλων και των σχετικών πιστοποιητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί των μαθητικών ομάδων στις οποίες έχει απονεμηθεί βραβείο/έπαινος καλούνται να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].