Αποτελέσματα ERC Proof of Concept 2022-1: €25 εκατ. για προώθηση έρευνας αιχμής προς την αγορά – 1 έργο στην Κύπρο

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να συγχαρεί τον Δρα Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του European Research Council (ERC) Proof of Concept 2022 (ERC-2022-PoC1).

Το έργο με τίτλο “Deep learning derived mechanical biomarkers for cancer therapy prediction” (DL-MechanoPredictor) σκοπεύει στη χρήση μεθόδων τεχνικής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας θεραπειών για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων. Με την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων σε εικόνες υπερήχων θα εξεταστεί η δυνατότητα διαχωρισμού των καρκινικών όγκων σε αυτούς που δύνανται να ανταποκριθούν στη θεραπεία και σε αυτούς που η θεραπεία αναμένεται να μην έχει αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ Στυλιανόπουλος έχει εξασφαλίσει συνολικά τέσσερα (4) έργα από τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις του ERC: ένα ERC Starting Grant, ένα ERC Consolidator Grant και δύο Proof of Concept Grants.

Συνολικά, το ERC ανακοίνωσε την υποστήριξη 166 επιστημόνων με συνολικά €25 εκατ., οι οποίοι ήδη υλοποιούν ή έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα έργο ERC (Starting, Consolidator, Advanced, Synergy), προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα μιας ιδέας που προέκυψε στο πλαίσιο του έργου αυτού να μετατραπεί σε καινοτομία, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της πρωτοποριακής έρευνας και των πρώτων σταδίων εμπορευματοποίησης. Τα ERC Proof of Concept αποτελούν μέρος του Horizon Europe, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία 2021-2027.

Η πλήρης λίστα των έργων που χρηματοδοτήθηκαν, καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα, παρουσιάζονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Λίστα επιτυχόντων

Παραδείγματα έργων

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης ERC-2022-PoC1, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, την Κουλτούρα, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, κα Mariya Gabriel, σχολίασε: «Αυτή η topup χρηματοδότηση βοηθάει χρηματοδοτούμενους του ERC ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας αιχμής και της αγοράς, προσφέροντας αδιάσειστα οφέλη για τη βιομηχανία και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανάγκες στην Ευρώπη και τον κόσμο». Η Πρόεδρος του ERC, Καθ. Maria Leptin, ανέφερε: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι η έρευνα αιχμής έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε ανακαλύψεις που μπορούν να μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει εφαρμοσμένη έρευνα χωρίς βασική έρευνα και ότι πολύ χρήσιμες καινοτομίες προκύπτουν από όλα τα πεδία, από τις φυσικές επιστήμες και τις επιστήμες ζωής, ως τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες».

Το ERC ιδρύθηκε από την Ε.Ε. το 2007, ως ο κορυφαίος Ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για την υποστήριξη της άριστης έρευνας αιχμής. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περισσότερους από 10.000 κορυφαίους ερευνητές.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ERC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).

 

 

  • Hashtag: #ERCPoC
  • Twitter: @ERC_Research
  • Facebook: @EuropeanResearchCouncil
  • LinkedIn: @european-research-council
  • YouTube: @europeanresearchcouncil