Αποτελέσματα ERC Proof of Concept 2023-1: Ένα έργο με συμμετοχή από την Κύπρο

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) ανακοίνωσε πρόσφατα τη χρηματοδότηση 66 νέων έργων ERC Proof of Concept, στο πλαίσιο της πρώτης προθεσμίας υποβολής της Πρόσκλησης του 2023. Τα ERC Proof of Concept αποτελούν μέρος του Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe), του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027.

Συνολικά, το ERC ανακοίνωσε την υποστήριξη 66 επιστημόνων με περίπου €10 εκατ., οι οποίοι ήδη υλοποιούν ή έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα έργο ERC (Starting, Consolidator, Advanced, Synergy), προκειμένου να διερευνήσουν τις εμπορικές ή κοινωνικές δυνατότητες  μιας ιδέας που προέκυψε στο πλαίσιο του έργου αυτού, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της πρωτοποριακής έρευνας και των πρώτων σταδίων εμπορευματοποίησης ή της κοινωνικής καινοτομίας.

Σε ένα εκ των πετυχημένων έργων, συμμετέχει από την Κύπρο η εταιρεία Stremble Ventures LTD, σε συνεργασία με τον κύριο ερευνητή Prof. Niccolό Bolli από το University of Milan. Το έργο έχει ως στόχο να αποκαλύψει μοριακές υπογραφές που συνδέονται με την ανάπτυξη καρκίνου πολλαπλού μυελώματος και θα μπορούσαν να παρέχουν εκ των προτέρων προειδοποίηση για τη νόσο.

Η πλήρης λίστα των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ERC PoC 2023 παρουσιάζεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Λίστα επιτυχόντων

Οι χρηματοδοτήσεις του ERC είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές της Ευρώπης και αποτελούν απόδειξη επιστημονικής αριστείας παγκοσμίως. Το ERC ιδρύθηκε από την Ε.Ε. το 2007, ως ο κορυφαίος Ευρωπαϊκός χρηματοδοτικός οργανισμός για την υποστήριξη της άριστης έρευνας αιχμής.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το ERC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036 και Ιωάννη Θεοδώρου, [email protected], τηλ. 22205038).