Αποτελέσματα ERC Starting Grant 2022: €636 εκατ. σε 408 νέους επιστήμονες – Ένα έργο στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας – European Research Council (ERC) ανακοίνωσε τους 408 επιστήμονες στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους, στους οποίους απονεμήθηκαν τα ERC Starting Grant (ERC StG) 2022.

Η Κύπρος εξασφάλισε τη χρηματοδότηση ενός έργου. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να συγχαρεί τη Δρα Tuija Jokinen, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Climate and Atmosphere Research Center (CARE-C) του Ινστιτούτου Κύπρου, η οποία εξασφάλισε την ιδιαίτερα ανταγωνιστική χρηματοδότηση και θα υλοποιήσει το έργο με τίτλο «The role of Base molecules in AErosol formation (BAE)».

Το έργο θα υποστηρίξει τη μοντελοποίηση διεργασιών ατμοσφαιρικών αερολυμάτων, οι οποίες υπόκεινται σε σημαντικές αλλαγές στις εκπομπές πρόδρομων ουσιών στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αφού απαιτείται καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας αερολυμάτων και του μηχανισμού ανάπτυξής τους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα αέρα και τα μοντέλα πρόβλεψης του καιρού, καθώς και οι προβλέψεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Συνολικά υποβλήθηκαν πέραν των 3.000 αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ERC StG 2022, με το ποσοστό επιτυχίας να διαμορφώνεται σε 13.9%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027, Ορίζοντας Ευρώπη. Η λίστα των νικητών, καθώς και στατιστικά στοιχεία, είναι διαθέσιμα στη σχετική ανακοίνωση του ERC.

Τα ERC Starting Grants απευθύνονται σε άριστους ερευνητές και ερευνήτριες με 2-7 χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τους (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), οι οποίοι/ες διαθέτουν ήδη πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Παρέχεται χρηματοδότηση ύψους μέχρι €1,5 εκ. για μέχρι 5 έτη, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης €1 εκ. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία.

Η Πρόεδρος του ERC, Καθ. Maria Leptin, σχολίασε: «…Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά ότι η Ευρώπη, σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει και να ενδυναμώνει τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους ερευνητές/νέες ερευνήτριες που υποκινούνται από την καθαρή περιέργεια, να επιδιώξουν τις πιο φιλόδοξες επιστημονικές τους ιδέες. Η επένδυση σε αυτούς/ές και στην έρευνα αιχμής τους, είναι επένδυση στο μέλλον».

Το ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές και ερευνήτριες που σκοπεύουν να υποβάλλουν προτάσεις ERC με φορέα στην Κύπρο, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης πρότασης, της πρόσβασης στο ERC Mentoring Initiative, εκπαίδευσης στο στάδιο της συνέντευξης και άλλες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036 και Ιωάννης Θεοδώρου, [email protected], τηλ. 22205038).