Αποτελέσματα -Κυπριακό Βραβείο Έρευνας- Νέος Ερευνητής 2020 – Α’ Φάση

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας- Νέος Ερευνητής 2020.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στις «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική».

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στις «Επιστήμες Ζωής».