Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2022

                   

 

Δελτίο Τύπου

28 Μαρτίου 2022

 

Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2022

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας τιμά για 15η χρονιά, τους άριστους ερευνητές και ερευνήτριες

 

Για 15η συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προχώρησε στην προκήρυξη των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας, του κορυφαίου θεσμού επιβράβευσης της έρευνας στην Κύπρο, με στόχο την αναγνώριση του έργου των άριστων διακεκριμένων και νέων ερευνητών και ερευνητριών του τόπου.

 

Βασικός σκοπός των Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2022» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2022», είναι η ανάδειξη της προσωπικότητας και του έργου επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα.

 

Συγκεκριμένα, το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2022» απονέμεται σε άριστους επιστήμονες με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, μεγαλύτερη από 7 έτη από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πρόσφατα, σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας. Σημειώνεται πως για το 2022 η απονομή του Βραβείου θα αφορά τη θεματική ενότητα των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών.

 

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2022» απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες που έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας, με εμπειρία μικρότερη από 7 έτη από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου, σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Παράλληλα, στους νικητές/τριες της κάθε ενότητας, θα παραχωρηθεί χορηγία ύψους €60.000, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξή τους για συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους.

 

Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες, θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο μέσω της διαδικασίας υπόδειξης υποψηφιοτήτων και θα αξιολογηθούν με βάση στοιχεία που θα κληθούν να καταθέσουν στο ΙδΕΚ και τα οποία θα σχετίζονται με την ερευνητική τους εργασία, τα επιτεύγματά τους και τον αντίκτυπο αυτών. Οι υποδείξεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι την 18η Απριλίου 2022. Οι Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής στους Διαγωνισμούς είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη IRIS (https://iris.research.org.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ, στο τηλέφωνο: 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

***

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, αλλά και μέσα από δράσεις και υπηρεσίες που ενισχύουν το εγχώριο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και τη διασύνδεση με τη διεθνή ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.