Επιστημονικοί Λειτουργοί (RIF03/2021), με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Αποτελέσματα Διαδυκτιακού Κέντρου Αξιολόγησης: Θέση Επιστημονικού/ης Λειτουργού (Ιανουάριος 2022) Αποτελέσματα Διαδυκτιακού Κέντρου…

Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (RIF01/2021)

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση δύο (2) θέσεων…