Θέσεις Επιστημονικός/ή Λειτουργός, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Αποτελέσματα Διαδυκτιακού Κέντρου Αξιολόγησης: Θέση Επιστημονικού/ης Λειτουργού (Ιανουάριος 2022) Αποτελέσματα Διαδυκτιακού Κέντρου…

Θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση δύο (2) θέσεων…