Θέσεις Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση δύο (2) θέσεων…