Χρήσιμος Οδηγός για τη συμπλήρωση του Μέρους Α (PART A) των Προτάσεων που υποβάλλονται σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής με Ακρωνύμιο NCP_WIDERA.NET  της Οριζόντιας Προτεραιότητας ‘Widening Participation & Strengthening of the European Research Area’, δημιούργησε ένα εργαλείο για υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής Προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία 2021-27.

Το εν λόγω εργαλείο αφορά σε βίντεο-οδηγό ο οποίος παρέχει λεπτομερή περιγραφή της συμπλήρωσης του Μέρους Α (PART A) των Προτάσεων. Το βίντεο, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο, παρουσιάζει πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν στην πύλη Funding and Tenders για να εντοπίσουν την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που τους/τις ενδιαφέρει, καθώς και τι βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν σε σχέση με την υποβολή της Πρότασης. Ως προς τούτο, αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ως προς τα στοιχεία που χρειάζεται να συμπληρωθούν και να δηλωθούν από τους/τις αιτητές/αιτήτριες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo Πρόγραμμα ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’, κα Κωνσταντίνα Μακρή, (τηλ.: 22205054, ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy).