Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων ERC 2021

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας – European Research Council (ERC) ανήγγειλε πρόσφατα τις ενδεικτικές ημερομηνίες ανακοίνωσης των επόμενων Προσκλήσεων του, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής προτάσεων. Τονίζεται ότι, η οριστικοποίηση των ημερομηνιών θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση του Horizon Europe και του ERC Work Programme 2021.

Starting Grants | ERC-2021-StG
Open: 12-01-2021
Deadline: 09-03-2021

Consolidator Grants | ERC-2021-CoG
Open: 21-01-2021
Deadline: 20-04-2021

Advanced Grants | ERC-2021-AdG
Open: 20-05-2021
Deadline: 31-08-2021

Proof of Concept | ERC-2021-PoC
Open: 14-01-2021
Deadlines: 16-03-2021, 17-06-2021, 20-10-2021

Synergy Grants
No Synergy Grant call in 2021 (foreseen again in 2022)

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μπορεί να υποστηρίξει ερευνητές που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση με κυπριακό φορέα, στην προετοιμασία της αίτησής τους, με την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης, μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036). Εντός των ερχόμενων μηνών θα ακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες ανοιχτές στο κοινό για τις επιμέρους Προσκλήσεις του ERC, ενώ ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙδΕΚ για διοργάνωση εκδηλώσεων αποκλειστικά για τους ερευνητές τους.