ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ERC 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας – European Research Council (ERC) ανήγγειλε τις ενδεικτικές ημερομηνίες ανακοίνωσης των επόμενων Προσκλήσεων του, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής προτάσεων. Τονίζεται ότι, η οριστικοποίηση των ημερομηνιών θα ολοκληρωθεί με την επίσημη δημοσίευση του ERC Work Programme 2023.

2023 Calls Calendar

  Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Synergy Grant
         
Call identifier ERC-2023-StG ERC-2023-CoG ERC-2023-AdG ERC-2023-SyG
         
Call opens 12/07/2022 28/09/2022 08/12/2022 13/07/2022
         
Call deadline 25/10/2022 02/02/2023 23/05/2023 08/11/2022

 

 

Proof of Concept Grant  
   
Call identifier ERC-2023-PoC
   
Opening of the call 20/10/2022
   
Cut-off dates or deadline for applications 24/01/2023

20/04/2023

14/09/2023

 

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους ερευνητές και ερευνήτριες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση με κυπριακό φορέα, στην προετοιμασία της αίτησής τους, με την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης, μέσω επικοινωνίας με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036). Επιπρόσθετα, το ΙδΕΚ έχει επιλεχθεί και συμμετέχει στο ERC Mentoring Initiative, μέσω του οποίου μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε μέντορες (παλαιούς αξιολογητές του ERC ή χρηματοδοτούμενους) για τους ερευνητές τους και τις ερευνήτριες οποίους υποστηρίζει.