Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων ERC Work Programme 2022 και μαγνητοσκόπηση Ενημερωτικής Εκδήλωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) διοργάνωσε στις 26 Μαρτίου 2021, διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις υφιστάμενες και επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ, του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027. Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν μεταξύ άλλων, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων Προσκλήσεων ERC στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2022 (2022 Work Programme-WP), το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2021, σύμφωνα με τους ομιλητές. Ακολούθησε και σχετική ανακοίνωση του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος στην ιστοσελίδα του ERC:

Τονίζεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές.

 

Για θέματα σχετικά με το ERC, οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).