Δελτίο Τύπου: Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2023

Για πρώτη φορά «Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων»

Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας 2023. Ενός εμβληματικού ετήσιου θεσμού, μέσω του οποίου, για 16η συνεχή χρονιά, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), τιμά και αναδεικνύει το έργο νέων και διακεκριμένων επιστημόνων της χώρας, προάγοντας την αριστεία και ενθαρρύνοντας τη διεύρυνση της ερευνητικής και καινοτόμου δραστηριότητας στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν και φέτος τα Βραβεία «Διακεκριμένος Ερευνητής» και «Νέος Ερευνητής», ενώ για πρώτη φορά, το ΙδΕΚ προκηρύσσει το νέο Βραβείο «Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», κλειδί για τη διασύνδεση μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και της πραγματικής οικονομίας, και σκοπό για τον οποίο το ΙδΕΚ προσφέρει, πλέον, ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο και θα αξιολογηθούν με βάση στοιχεία που θα κληθούν να καταθέσουν στο ΙδΕΚ και τα οποία θα σχετίζονται με την ερευνητική τους εργασία, τα επιτεύγματά τους και τον αντίκτυπο αυτών.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 30η Ιουνίου 2023, ώρα 13:00, ενώ οι σχετικές προσκλήσεις με πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην πύλη IRIS. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό υποψηφίων που μπορεί να υποδείξει ένα άτομο ή φορέας.

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2023»

Απονέμεται σε άριστους επιστήμονες με ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη από 7 έτη από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν πρόσφατα, σημαντικά και διεθνώς αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας. Για το έτος το 2023, η απονομή του Βραβείου αφορά στη θεματική ενότητα των Επιστημών Ζωής (Life Sciences).

Για Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2023»

Απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες με εμπειρία μικρότερη από 7 έτη από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, που έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στους νικητές/τριες της κάθε ενότητας, θα παραχωρηθεί χορηγία ύψους €60.000 για σκοπούς συνέχισης της έρευνάς τους.

Για Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

«Κυπριακό Βραβείο Εμπορικής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2023»

Απονέμεται σε νέο/νέα επιστήμονα (μέχρι 7 έτη από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου), που έχει να επιδείξει επιτυχή εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του/της στον τομέα των Επιστημών Ζωής ή των Φυσικών Επιστημών και Μηχανικής ή των Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στον νικητή/τρια θα παραχωρηθεί χορηγία ύψους €60.000, για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (TRL 4-8) με στόχο τη βελτίωση της εμπορικής ετοιμότητας της συγκεκριμένης έρευνας.

Για Υπόδειξη Υποψηφιοτήτων, στον ακόλουθο σύνδεσμο.

***

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.