Δελτίο Τύπου – Ενισχύεται η μεταφορά γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου και επιχειρήσεων

Επικεφαλής Επιστήμονας και ΙδΕΚ διοργάνωσαν εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον εγνωσμένου κύρους Εμπειρογνώμονα Μεταφοράς Γνώσης, Tom Hockaday

 

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η μεταφορά γνώσης στη μετατροπή των επιτευγμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας σε καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές, είχαν φορείς του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

 

Η εκδήλωση, που μεταδιδόταν ζωντανά και μέσω διαδικτύου, με θέμα “University – Industry Relations: A walk through the knowledge transfer process”, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή πέραν των 60 εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό χώρο.

 

Την εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας, χαιρέτησε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος.

 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο εγνωσμένου κύρους Εμπειρογνώμονας Μεταφοράς Γνώσης και σύμβουλος του ΙδΕΚ, Tom Hockaday. Ο κ. Hockaday εξήγησε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της ενίσχυσης της μεταφοράς γνώσης, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συνέργειες στη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. «Η σοβαρή επένδυση της Κύπρου στην έρευνα, αντικατοπτρίζεται σε ερευνητικά αποτελέσματα αιχμής, που η μεταφορά τους στην πραγματική οικονομία είναι μεν δύσκολη όμως απαραίτητη για να ωφεληθεί η ευρύτερη κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Σε χαιρετισμό του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Ιδρύματος με τον κ. Hockaday, επισημαίνοντας ότι στο πλαίσιο της, σχεδιάζονται ειδικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και της βιομηχανίας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που θα έχει για την Κύπρο το Κεντρικό Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης, το οποίο αναμένεται ότι θα λειτουργήσει την άνοιξη του 2022, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Επιπρόσθετα, ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη «δημιουργίας ενός μέλλοντος χτισμένου πάνω στην έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική ανάπτυξη, που θα δημιουργεί ευκαιρίες, θα συμβάλει στην ανάκαμψη και θα ενισχύει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου».

 

«Η Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο» επισήμανε «εξελίσσεται και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουμε καλύψει αρκετό δρόμο. Ωστόσο, πρέπει ακόμη, να ενστερνιστούμε πλήρως τη δημιουργικότητα που βασίζεται στον αντίκτυπο, να τροφοδοτούμε καινοτομίες αιχμής σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, κοινωνίας και βιομηχανίας, να διαφοροποιήσουμε την οικονομία, να εμφυσήσουμε μια επιχειρηματική νοοτροπία και να αναπτύξουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές, ώστε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε υλοποιήσιμες, επεκτάσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες».

 

***

 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας (www.chiefscientist.gov.cy) επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.