Δελτίο Τύπου ΙδΕΚ: Νέα διαδικτυακά σεμινάρια για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

ΙδΕΚ: Πέντε νέα διαδικτυακά σεμινάρια για τον

«Ορίζοντα Ευρώπη»

 

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙδΕΚ προετοιμάζουν το εγχώριο οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας για υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων

 

 

Μία νέα σειρά δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων ανακοινώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), δίνοντας συνέχεια στις ενέργειές του για ανάδειξη των ευκαιριών που προκύπτουν από το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για Έρευνα και Καινοτομία, «Ορίζοντας Ευρώπη», με προϋπολογισμό ύψους €95.5 δισεκατομμυρίων.

 

Τα τέσσερα συνολικά webinars, που είναι προγραμματισμένα για τον μήνα Μάιο, έχουν ως σκοπό να παρουσιάσουν τις ευκαιρίες που έχει στη διάθεσή του το εγχώριο οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος, αλλά και να συμβάλουν στη σωστή προετοιμασία των συμμετεχόντων για υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του ΙδΕΚ για τον «Ορίζοντα Ευρώπη», ενώ παράλληλα, εγκεκριμένοι ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβουν μέρος σε τέσσερα από αυτά, παρέχοντας στους συμμετέχοντες εξειδικευμένη ενημέρωση.

 

Το πρώτο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2021 και η εγγραφή είναι απαραίτητη μέσω της ιστοσελίδας του ΙδΕΚ.

 

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

 

  • 06/05: Horizon Europe – Πυλώνας II Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα

Γνωριμία με τον Πυλώνα II του «Ορίζοντα Ευρώπη» και συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων που περιλαμβάνονται στις έξι Πολυτομεακές Προτεραιότητές του. Οι συμμετέχοντες θα τύχουν ενημέρωσης για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν αναφορικά με την αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που θα ταιριάζει καλύτερα στην ιδέα τους. Παράλληλα, θα λάβουν σχετική καθοδήγηση για τον τρόπο ανάγνωσης των βασικών χαρακτηριστικών της κάθε Πρόσκλησης καθώς και των στοιχείων που πρέπει να λάβουν υπόψη για ετοιμασία μίας πρότασης.

 

  • 11/05: Essential Legal and Financial Rules in HE

Ενημέρωση από εκπρόσωπο της Ε.Ε. για τις βασικές πρόνοιες των Model Grant Agreements του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης, τις μεθόδους υπολογισμού κόστους και την επιλεξιμότητα δαπανών.

 

  • 18/5: MSCA Post-doctoral Fellowships

Το webinar αφορά τις δράσεις του Προγράμματος Marie Sklowdowska Curie, και ειδικότερα τον τομέα του Post-doctoral Fellowship. Θα περιλαμβάνει ενημέρωση από εκπρόσωπο της Ε.Ε., αξιολογητή προτάσεων και υπότροφο, σχετικά με τις ατομικές υποτροφίες άριστων ερευνητών/τριών στο πλαίσιο της διατομεακής, διεπιστημονικής και διεθνούς κινητικότητας.

 

 

  • 28/5: Cross-Cutting Issues in Horizon Europe

Ενημέρωση από εκπροσώπους της Ε.Ε. για «οριζόντια» θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καταρτισμό προτάσεων για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την Ανοικτή Επιστήμη, την Ηθική, την Ισότητα Φύλου, την Ασφάλεια καθώς και Κοινωνικά και Ανθρωπιστικά ζητήματα.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του θεσμικού του ρόλου ως ο οργανισμός που συντονίζει τις δραστηριότητες για συμμετοχή της Κύπρου στον «Ορίζοντα Ευρώπη», το ΙδΕΚ προσφέρει μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής, εξατομικευμένη πληροφόρηση και στήριξη σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, παρέχει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος, όπως η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εργαστηρίων, στήριξη για εξεύρεση εξωτερικών συνεργατών, χρηματοδότηση για συμμετοχή σε Ημερίδες Δικτύωσης, προεπισκόπηση προτάσεων καθώς και στήριξη για τη συγγραφή προτάσεων και την υλοποίηση έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στα διαδικτυακά σεμινάρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέα, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.