Μεγάλη επιτυχία του 2ου “The Bash!: The Startup Community Networking Event”

Δελτίο Τύπου

22 Ιουλίου 2022

 

 

Μεγάλη επιτυχία του 2ου “The Bash!: The Startup Community Networking Event”

 

Επικεφαλής Επιστήμονας και ΙδΕΚ συνδέουν

τους φορείς του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου

 

 

Ως κόμβος συνάντησης και δικτύωσης λειτούργησε για δεύτερη συνεχή χρονιά η εκδήλωση “The Bash!: The Startup Community Networking Event”, που διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία ο Επικεφαλής Επιστήμονας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στη Λευκωσία στις 21 Ιουλίου 2022.

 

Δεκάδες φορείς του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Κύπρου βρέθηκαν στον ίδιο χώρο ανταλλάσσοντας ιδέες και δημιουργώντας τις βάσεις συνεργασιών μεταξύ τους.

 

Η εκδήλωση “The Bash!: The Startup Community Networking Event” διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Innovation Factory η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Νικόλα Μαστρογιαννόπουλου, καθώς και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus

 

Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Επικεφαλής Επιστήμονας εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίησή του για την επιτυχία και του δεύτερου The Bash!, και τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή και φέτος επιχειρήσεων δικαιούχων των Προγραμμάτων του ΙδΕΚ, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις και διερεύνησαν ευκαιρίες συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις της Κύπρου». Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος σημείωσε τα τεράστια οφέλη για την οικονομία και την αγορά εργασίας της Κύπρου από τα προγράμματα του ΙδΕΚ και υπογράμμισε την αποφασιστικής σημασίας στήριξη της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος.

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι επιχειρήσεων δικαιούχων των προγραμμάτων του ΙδΕΚ, των οποίων οι επιχειρήσεις κατάφεραν να εξασφαλίσουν ιδιωτικά κεφάλαια και να διεισδύσουν στις αγορές, μοιράστηκαν τη δική τους εμπειρία, εμπνέοντας τους παρευρισκόμενους να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες.

 

***

 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.