Δελτίο Τύπου – Μνημόνιο Συνεργασίας με ΥΕΕΒ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, η Υπουργός Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας και Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Σκοπός του Μνημονίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η Έρευνα, η Καινοτομία και η Τεχνολογία με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας και την προώθηση της διεθνοποίησης των κυπριακών καινοτόμων επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο προνοεί τη διεξαγωγή κοινών εκδηλώσεων για την προώθηση της κουλτούρας Ε&Κ και ενημέρωσης για τις προοπτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση της Ε&Κ στη Βιομηχανία καθώς και την προώθηση κοινών δράσεων για αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Κέντρα Αριστείας προς τη Βιομηχανία.

Επιπρόσθετα, το Μνημόνιο προβλέπει την αξιοποίηση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών όσον αφορά στη διαδικασία ανακοίνωσης προσκλήσεων, υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας συγκεκριμένων σχεδίων χορηγιών.

Κατά τη διάρκεια της Υπογραφής η κα Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στη βάση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης βασιζόμενου κυρίως στην τεχνολογική αναβάθμιση, τη ψηφιοποίηση, την έρευνα και την καινοτομία. Η Υπουργός σημείωσε ότι σε μια τέτοια χρονική στιγμή επιβάλλεται να βρούμε τις σωστές λύσεις για να επιστρέψουμε δυναμικά στην ανάπτυξη αξιοποιώντας την τεχνολογία, τη ψηφιοποίηση και την πράσινη οικονομία ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος,  Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και Καινοτομία τόνισε ότι η υπογραφή «σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής και μίας συνεργασίας με καινοτόμο διάσταση στοχεύοντας στην οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.  Ενός οικοσυστήματος το οποίο θα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, θα τροφοδοτεί πρωτοποριακές ιδέες, το οποίο θα αποφέρει προστιθέμενη αξία και οφέλη και θα συμβάλει στη διαμόρφωση μίας δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας, διασφαλίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών».

 

11 Φεβρουαρίου 2021