Δελτίο Τύπου – Συνεργασία ΙδΕΚ με το AcademiaNet για στήριξη των ερευνητριών της Κύπρου

Δελτίο Τύπου

8 Μαρτίου 2023

 

 

Συνεργασία ΙδΕΚ με το AcademiaNet για στήριξη των ερευνητριών της Κύπρου

 

Καταξιωμένες ερευνήτριες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να προβληθούν σε διεθνές επίπεδο

 

Με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών που δραστηριοποιούνται στον ερευνητικό τομέα της Κύπρου και την περαιτέρω ανέλιξή τους, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προχώρησε στη σύναψη Συμφωνίας Συνεργασίας για συμμετοχή στο δίκτυο AcademiaNet.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρο Λουκαΐδη και την κ. Jasmine Lorenzini, Head of the Gender Equality Office του Swiss National Science Foundation, το οποίο διαχειρίζεται τη βάση του AcademiaNet, καταδεικνύοντας τη δέσμευση του ΙδΕΚ για στήριξη και προβολή καταξιωμένων ερευνητριών που εργάζονται στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της δράσης, το ΙδΕΚ θα έχει το ρόλο του Συνεργαζόμενου Θεσμού (Partner Organization) και θα συμμετέχει σε ένα δίκτυο με φορείς χρηματοδότησης έρευνας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, θα μπορεί να εντοπίζει δυνητικές αξιολογήτριες για τις ερευνητικές προτάσεις που λαμβάνει. Η συμφωνία δίνει την ευκαιρία στις ερευνήτριες να δικτυωθούν και να προβληθούν σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που αναμένεται να ωφελήσει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, την κυπριακή ερευνητική κοινότητα. Επιπρόσθετα, οι ερευνήτριες θα μπορούν να επωφεληθούν από χορηγίες για δραστηριότητες δικτύωσης που παρέχει το δίκτυο.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, το ΙδΕΚ θα καλέσει ερευνήτριες, που πληρούν τα κριτήρια, να δηλώσουν ενδιαφέρον και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενες θα κληθούν για να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ στη βάση δεδομένων του AcademiaNet.

Στο επίκεντρο του AcademiaNet βρίσκονται οι καταξιωμένες ερευνήτριες και εμπειρογνώμονες, ωστόσο, οι Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί μπορούν να υποδείξουν και νεαρότερες γυναίκες (“up-and-coming-stars-of-tomorrow”) δεδομένου ότι καλύπτονται τα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια για υπόδειξη ερευνητριών συγκεκριμενοποιούνται ανάλογα με τον κάθε Συνεργαζόμενο Οργανισμό. Στην περίπτωση του ΙδΕΚ, είναι τα ακόλουθα:

  • Ερευνήτριες που εξασφάλισαν ERC Grant,
  • Συντονίστριες Δράσεων COST,
  • Παραλήπτριες των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας του ΙδΕΚ,
  • Συντονίστριες Ευρωπαϊκών Δικτύων Έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων στις οποίες συμμετέχει η Κύπρος,
  • Συντονίστριες έργων Προγραμμάτων του ΙδΕΚ (των οποίων η επιλογή ακολουθεί επιστημονική αξιολόγηση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία AcademiaNET στηρίζει μια διεθνή βάση με πέραν των 3,300 προφίλ αξιόλογων και καταξιωμένων ερευνητριών που απασχολούνται κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο. Η πρωτοβουλία έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και παρέχεται χωρίς χρέωση σε χρήστες και οργανισμούς-μέλη. Ξεκίνησε το 2010 από το Robert Bosch Stiftung. Από το 2020 η διαχείριση της βάσης AcademiaNet μεταφέρθηκε στο Swiss National Science Foundation (SNSF), ο οποίος σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Spektrum der Wissenschaft (Springer Nature Group) και άλλους 20 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, χρηματοδοτούν την πρωτοβουλία ως Supporting Organizations (π.χ. Royal Society, Spanish National Research Council και Danish National Research Foundation). Παράλληλα, περισσότεροι από 40 εγνωσμένου κύρους ερευνητικοί φορείς (π.χ. French National Research Agency, ERC, Weizmann Institute, Royal Society, Medical Research Council και Helmholtz Association) υποστηρίζουν ως Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί, προτείνοντας διακεκριμένες γυναίκες ακαδημαϊκούς για συμπερίληψη στη βάση. Οι εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους Συνεργαζόμενους Οργανισμούς και δεν είναι δυνατό οι ίδιες οι ερευνήτριες να αιτηθούν τη συμπερίληψη του προφίλ τους.

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.