Δελτίο Τύπου – Το ΙδΕΚ ανακοινώνει το πρόγραμμα «DISRUPT» για διάθεση €10 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Δελτίο Τύπου

20 Ιανουαρίου 2023

 

 

Το ΙδΕΚ ανακοινώνει το πρόγραμμα «DISRUPT» για διάθεση €10 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις

 

Ζητούμενο η διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές Venture Capital

 

 

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει το εμβληματικό χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «DISRUPT», με συνολικό προϋπολογισμό €10 εκατ..

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος – Το Αύριο» και αποσκοπεί στη διασύνδεση κυπριακών επιχειρήσεων που διαθέτουν πρωτοποριακές καινοτομίες με επενδυτές Venture Capital, με προοπτική είτε να διεισδύσουν σε νέες αγορές είτε να διαταράξουν υφιστάμενες. Επιδίωξη του «DISRUPT» είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη των εν λόγω επενδυτών να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, καθώς και η επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν κατά την υποβολή πρότασης ένα προϊόν ελαχίστων προδιαγραφών (Minimum Viable Product – MVP) και υπογεγραμμένη δεσμευτική συμφωνία με επενδυτικό ταμείο, που προβλέπει επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον €1 εκ. στην εταιρεία. Δηλαδή, η χρηματοδότηση που θα διαθέσει το ΙδΕΚ, θα πρέπει να συνδυάζεται με επενδυτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, προσβλέποντας στην επιτυχή διείσδυση των δικαιούχων επιχειρήσεων στις ξένες αγορές και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στα €1,5 εκ..

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00 στην πύλη IRIS που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΙδΕΚ. Στην ιστοσελίδα παρατίθενται επίσης, πληροφορίες για τις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και χρήσιμα έγγραφα / οδηγοί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλ.: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

 

 ***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης ερευνητών και ερευνητριών της Κύπρου σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.