Δελτίο Τύπου – Το ΙδΕΚ προχωρά σε συνεργασία με τον Eμπειρογνώμονα Mεταφοράς Γνώσης Tom Hockaday

Δελτίο Τύπου

29 Μαρτίου 2021

 

Το ΙδΕΚ προχωρά σε συνεργασία με τον Eμπειρογνώμονα Mεταφοράς Γνώσης Tom Hockaday

 

  • Στόχος η ενίσχυση των δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης υψηλού επιπέδου στην Κύπρο.
  • Ο Tom Hockaday θεωρείται εκ των κορυφαίων προσωπικοτήτων στον πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει ότι προχωρά σε συνεργασία με τον εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονα και ιδρυτή του Technology Transfer Innovation, Tom Hockaday. Ο κ. Hockaday θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία  ως εξωτερικός σύμβουλος μεταφοράς γνώσης σε θέματα που άπτονται της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για υποστήριξη της μεταφοράς γνώσης, υποστηρικτικών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, καθώς και του σχεδιασμού των υπηρεσιών του κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ.

 

Ο Tom Hockaday θεωρείται εκ των κορυφαίων προσωπικοτήτων του πεδίου μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Διαθέτει εκτενή πείρα στους τομείς της μεταφοράς τεχνολογίας, της διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και της ανάπτυξης και της χρηματοδότησης καινοτομίας, της δημιουργία ταμείων για άντληση κεφαλαίων σποράς, καθώς και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μεταφοράς τους από τα ερευνητικά εργαστήρια στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής του πορείας, ο κ. Hockaday έχει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, Δημόσιων Αρχών και χρηματοδοτικών οργανισμών. Είχε, επίσης, εμπλοκή στη σύναψη πολυάριθμων επιτυχημένων συμφωνιών για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Από το 2006 μέχρι και το 2016, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Oxford University Innovation Ltd (τότε Isis Innovation Ltd) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ προηγουμένως εργάστηκε για πέραν των δέκα ετών στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και στο University College London.

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΙδΕΚ, ο κ. Hockaday θα προβεί στην μελέτη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, παρέχοντας παράλληλα,  εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη και συμβουλές σχετικά με τον βαθμό, στον οποίο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υποστηρίζει και διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης στην Κύπρο. Θα παρέχει επίσης συμβουλές στο ΙδΕΚ για το σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για υποστήριξη της μεταφοράς γνώσης και την οριζόντια ενσωμάτωσή της στις δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Επιπρόσθετα, θα συμβάλει στο σχεδιασμό συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης προστιθέμενης αξίας, που θα προσφέρονται μέσω του κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ.

 

O Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Hockaday. Είμαι βέβαιος ότι με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στρατηγικούς μας στόχους σε σχέση με την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας επιδιώκοντας με αυτό το τρόπο να καταστήσουμε την Ε&Κ ως βάση βιώσιμης ανάπτυξης»

 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, Θεόδωρος Λουκαΐδης, ανέφερε ότι στην Κύπρο «έχουμε ένα νεαρό αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενο οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας και είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξή του». Πρόσθεσε επίσης, πως η τεράστια εμπειρία του κ. Hockaday θα προσδώσει μεγάλη αξία στις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς του Ιδρύματος για δημιουργία ενός κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης, το οποίο «θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού αντικτύπου και προστιθέμενης αξίας που θα προωθούν και θα διευκολύνουν τη μεταφορά αποτελεσμάτων από τα ερευνητικά εργαστήρια στην αγορά».

 

Από την πλευρά του ο κ. Tom Hockaday, ανέφερε ότι προσβλέπει στη στενή συνεργασία τόσο με το ΙδΕΚ όσο και με τους φορείς του κυπριακού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. «Στόχος μας» είπε, «είναι η συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση των  δυνατοτήτων για μεταφορά γνώσης, έτσι ώστε να στηριχθεί και να αναπτυχθεί στην Κύπρο η καινοτομία που βασίζεται στην έρευνα».

 

***

 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (www.research.org.cy) είναι ο εθνικός φορέα, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης Κυπρίων ερευνητών και ερευνητριών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 

Technology Transfer Innovation

Η εταιρεία Technology Transfer Innovation (www.technologytransferinnovation.com/) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κυβερνητικούς φορείς, σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά γνώσης από ακαδημαϊκά ιδρύματα, την ανάπτυξη καινοτομίας και την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα εντός των πανεπιστημίων, όπως επίσης και τη δημιουργία ταμείων για κεφάλαια σποράς (seed/ proof-of-concept funds) προς ενίσχυση των δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Tom Hockaday το 2016 και έχει ως έδρα της το Ηνωμένο Βασίλειο.