Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης 2023 για το COST

Το COST (European Cooperation in Science and Technology), διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (Info Day) για τις ευκαιρίες δικτύωσης που παρέχει για ερευνητές και ερευνήτριες. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου 2023, στις 10:00 – 11:30 CET και το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Μεταξύ άλλων θα παρουσιασθεί τι είναι το COST και ποιος μπορεί να συμμετέχει, ποιες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται, ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή σε Δράσεις COST, καθώς και συμβουλές για την υποβολή πρότασης για τη δημιουργία νέας Δράσης COST.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα πρέπει να εγγραφούν προκειμένου να λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο παρακολούθησης της εκδήλωσης.

Το COST,  αποτελεί Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές/ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Ειδικότερα, το COST χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων, των λεγόμενων Δράσεων COST, που παρέχουν έναν ανοικτό χώρο συνεργασίας ερευνητών/ερευνητριών της Ευρώπης και του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα COST, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Λειτουργούς του ΙδΕΚ, Δρ Μαίρη Οικονόμου (τηλ: 22 205051, ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22 205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).