Διαδικτυακή Εκδήλωση Ενημέρωσης για Διακρατική και Εικονική Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το δίκτυο RICH Europe των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», σε συνεργασία με άλλα δίκτυα θα διοργανώσει διαδικτυακό σεμινάριο που αφορά στην παρουσίαση έργων των ακόλουθων ερευνητικών υποδομών:

  • GEOLAB: Η υποδομή εστιάζεται στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όπως την κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα, γήρανση και αυξημένη χρήση σε συνδυασμό με καίριες αλλαγές στην Υποδομή για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων κοινωνικών στόχων (π.χ. ενεργειακή μετάβαση). H Eρευνητική Υποδομή δημιούργησε Πλατφόρμα Γνώσης (Knowledge Platform), ανοικτής πρόσβασης στην οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με αποτελέσματα έργων, πρωτοβουλίες και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
  • Engineering Research Infrastructures for European Synergies (ERIES): Στόχος της Ερευνητικής Υποδομής είναι να προάγει γνώση αιχμής μέσω της παροχής διακρατικής πρόσβασης σε προηγμένες ερευνητικές υποδομές στους τομείς της δομικής, σεισμικής, αιολικής και γεωτεχνικής μηχανικής.
  • Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos (ChETECINFRA):– Στόχος της Ερευνητικής Υποδομής είναι η δικτύωση  τριών τύπων υποδομών σε θέματα Φυσικής και Αστρονομίας, ως ακολούθως:
    • Αστροπυρινικά εργαστήρια
    • Εγκαταστάσεις υπερυπολογιστών
    • Τηλεσκόπια και φασματόμετρα μάζας
  • ISIDORe: Στόχος της Ερευνητικής Υποδομής είναι η επιδίωξη πρωτοποριακών ανακαλύψεων και η ανάπτυξη νεών ιατρικών αντιμέτρων με αντίκτυπο στην υγεία και την κοινωνία. Διεξάγει έρευνα σε λοιμογόνα νοσήματα τα οποία προκαλούνται από παθογόνα επιρρεπή σε επιδημίες όπως την SARS- CoV-2.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00-12:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το webinar μέσω ZOOM στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3LPnR42.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στo Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου για τις  Ερευνητικές Υποδομές Δρα Μαίρη Οικονόμου. (τηλ.: 22205051, ηλ. ταχ.: [email protected]).