Διαδικτυακή εκδήλωση “Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την αντιμετώπιση του Καρκίνου», την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 (15:00-17:00) διαδικτυακά, μέσω Zoom. H εκδήλωση, η οποία θα εστιάσει στην «Αποστολή για τον Καρκίνο» (Cancer Mission) του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη δημοσία υγεία ΕU4Health, διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για την Αποστολή για τον Καρκίνο, όσο και για το Πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία EU4Health, και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν για Έρευνα και Καινοτομία σε θέματα που αφορούν στον Καρκίνο. Επιπρόσθετα, θα μπορούν να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρα. Χριστίνα Κυριακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΕ) και στον κ. Παναγιώτη Βλάχο, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες στήριξης που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες/ουσες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά, ενώ η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία»: κ. Μαρίνο Φωτιάδη, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205048, Δρ Ιωάννη Θεοδώρου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] και τηλέφωνο: 22205038.