Διαδικτυακή εκδήλωση για το European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες, στη διαδικτυακή εκδήλωση “A Cloud for all – the European Collaborative Cloud for Cultural Heritage” στις 15 Μαρτίου 2023, 10:00-12:30 ώρα Βρυξελλών (CET).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η δημιουργία μια κοινότητας ενδιαφερόμενων μερών γύρω από το European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ΕCCCH) και η υποστήριξη τους για τη ψηφιακή μετάβαση. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν τα απτά πλεονεκτήματα του ECCCH, ενώ στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις απόψεις τους και να προτείνουν λύσεις σε θέματα όπως η ανάπτυξη ικανοτήτων, οι ευκαιρίες ψηφιακής συνεργασίας κλπ.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Επίτροπος της ΕΕ για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, κα Mariya Gabriel.

Το European Collaborative Cloud for Cultural Heritage είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που έχει ως στόχο να προστατεύσει τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς θησαυρούς και να διασφαλίσει ότι η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά θα συνεχίσει να ευδοκιμεί στην ψηφιακή εποχή, παρέχοντας απτά οφέλη στην καθημερινή δουλειά των επαγγελματιών στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς και στα μουσεία κάθε είδους.

 

Η εκδήλωση προέκυψε σε συνέχεια σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2022, όπου προέκυψε η ανάγκη συγκεκριμενοποίησης της ωφέλειας που θα προκύψει από το ECCCH.

 

Για εγγραφή στην εκδήλωση, ακολουθείστε τον σχετικό σύνδεσμο.