Διαδικτυακή εκδήλωση “Marie Skłodowska-Curie Actions & Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του συστήματος Ε&Κ Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022, 10:30 – 13:00

Το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδος, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie & το Πρόγραμμα Erasmus+: συνέργειες για την ενδυνάμωση και μετασχηματισμό του συστήματος Ε&Κ»,  την Τρίτη 1η Μαρτίου 2022, στις 10:30-13:00, διαδικτυακά, μέσω Zoom. H εκδήλωση, η οποία θα εστιάσει στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ των Δράσεων Marie SkłodowskaCurie (MSC) και του προγράμματος  Erasmus+, διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (DG EAC).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Marlene Bartes, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που περιλαμβάνουν οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για την ανάπτυξη συνεργιών με το πρόγραμμα Erasmus+. Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν από την Δρα Φάνη Στυλιανίδου (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελλάδας) σχετικά με την Δράση «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στην Πρόσκληση Erasmus+ 2022, ενώ ο Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος (Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου) θα παρουσιάσει επιπρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα  μέσω του προγράμματος Erasmus+. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες στις Δράσεις MSCA από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω Zoom στα ελληνικά (εκτός από την ομιλία της κας Marlene Bartes η οποία θα διεξαχθεί στα αγγλικά), ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»:

Δρ. Άγγελος Ντάντος – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205033

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038