Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση “2023 ERC Calls” Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, 11:00-13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τις προσκλήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας – European Research Council (ERC) στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2023, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, 11:00 – 13:00, διαδικτυακά μέσω ZOOM. Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της εισαγωγικής αυτής εκδήλωσης θα ακολουθήσει εξειδικευμένο εργαστήριο συγγραφής προτάσεων στις 8 Ιουλίου 2022, με φυσική παρουσία.

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τα Προγράμματα του ERC, ενόψει την επίσημης ανακοίνωσης των πρώτων προσκλήσεων του 2023, τον Ιούλιο 2022. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 του ERC αποτελεί μέρος του HORIZON EUROPE, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2021-2017. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν μεταξύ άλλων οι διαφορετικές χρηματοδοτήσεις που παρέχονται και οι ιδιαιτερότητές τους, το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου / της ιδανικής υποψήφιας, τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου κ.α. Τα Προγράμματα του ERC θα παρουσιάσει η Dr Angela Liberatore, Head of the Scientific Department του ERC, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Prof. Andrzej Jajszczyk μέλος του ERC Scientific Council, Chair of the Widening European Participation Working Group. Επιπρόσθετα, ERC Grantees και Panel Members θα μοιρασθούν την προσωπική εμπειρία τους από το στάδιο προετοιμασίας και υποβολής πρότασης και αξιολόγησης αντίστοιχα.

 

Η αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Το ERC ενθαρρύνει έρευνα της υψηλότερης ποιότητας στην Ευρώπη, παρέχοντας μακροχρόνια ανταγωνιστική χρηματοδότηση στη βάση αποκλειστικά της επιστημονικής αριστείας, στους πλέον άριστους επιστήμονες, προκειμένου να υλοποιήσουν πρωτοποριακά ερευνητικά έργα, στην αιχμή της επιστήμης.

 

Ομάδα στόχος της εκδήλωσης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις ERC 2023 (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant).

 

Δηλώσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: εγγραφή. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για τo ERC: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).