Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση ‘Αξιολόγηση Προτάσεων στο Πρόγραμμα “Horizon Europe”-Μύθοι και Αλήθειες’

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 25 Οκτωβρίου 2022, μεταξύ 11:00 π.μ. και 12:00 μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: ‘Αξιολόγηση Προτάσεων στο Πρόγραμμα “Horizon Europe”-Μύθοι και Αλήθειες’.

Στην εκδήλωση οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις εμπειρίες αξιολογητών/τριών από την Κύπρο από τις διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο  του Προγράμματος Πλαίσιο Horizon Europe.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν:

  • Η διαδικασία αξιολόγησης μιας πρότασης.
  • Τα στοιχεία που καθιστούν ελκυστική μια πρόταση ή και το αντίθετο με τη ματιά του αξιολογητή .
  • Η σημασία συμμετοχής σε διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων και εγγραφής στον κατάλογο αξιολογητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άτομο, τον Φορέα και για την χώρα.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι:

  • Καθ. Χρίστος Σχίζας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας
  • Δρ. Πάρης Φωκαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Frederick,
  • Δρ. Nάσια Χατζηγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μεταβατικής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Την εκδήλωση θα συντονίζει ο κ. Μαρίνος Φωτιάδης, Επιστημονικός Λειτουργός του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του σχετικού συνδέσμου (ΕΓΓΡΑΦΗ) έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Σε σχέση με την εν λόγω διαδικτυακή εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο στέλεχος του ΙδΕΚ και Εθνικό Σημείο Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα ‘Υγεία’ κ. Μαρίνο Φωτιάδη (ηλ. ταχ. [email protected], τηλ.: 22205048).