Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση από το ERC

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις υφιστάμενες και επερχόμενες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ, του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027, στις 26 Μαρτίου 2021, 12:00-13:00 (CET), μέσω του YouTube.

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι / ες που ετοιμάζουν ή σκοπεύουν να ετοιμάσουν σχετικές προτάσεις, θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα προς τους εκπροσώπους του ERC Executive Agency (ERCEA) για θέματα που τους απασχολούν, αναφορά με τις Προσκλήσεις του ERC. Οι ερωτήσεις μπορούν να αποσταλούν εκ των προτέρων, μέσω Twitter και LinkedIn.

 

Οι ομιλητές θα είναι η Δρ Angela Liberatore, Head of Scientific Department του ERCEA και ο Δρ Jose Labastida, Head of Scientific Council Support Unit του ERCEA.

 

Για θέματα σχετικά με το ERC, οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου: κα Κατερίνα Καρακασίδου (Τηλ.: 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).