Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση «Horizon Results Booster: Steering research towards a strong societal impact»

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022 από τις 10:00 έως τις 12:30 (ώρα Βρυξελλών), διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Horizon Results Booster: Steering research towards a strong societal impact».

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε συντονιστές/τριες έργων, δικαιούχους έργων καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους/νες και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξή θα παρέχει βασικές πληροφορίες για το εργαλείο Horizon Results Booster, το πλέγμα των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και παρουσιάσεις από δικαιούχους που έλαβαν σχετικές υπηρεσίες και θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ές μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή σε όλους/ές χωρίς να απαιτείται διαδικασία εγγραφής, μέσω της πλατφόρμας YouTube. Το μέρος των ερωτήσεων/απαντήσεων θα διεξαχθεί με τη χρήση του Slido.

 

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπηρεσίες του Horizon Results Booster παρέχονται, χωρίς κόστος, σε ολοκληρωμένα και τρέχοντα έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με στόχο την υποστήριξη της μεταφοράς καινοτομίας στην αγορά και ως εκ τούτου τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου της έρευνας που χρηματοδοτείται από δημόσιους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι υπηρεσίες παρέχονται από εμπειρογνώμονες και καλύπτουν πληθώρα θεμάτων σχετικών με στις δραστηριότητες Διάχυσης και Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων (Dissemination an Exploitation) και πιο συγκεκριμένα για τη διάχυση χαρτοφυλακίου (portfolio dissemination), την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και την υπηρεσία Go to Market. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Horizon Results Booster στην σχετική ιστοσελίδα εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερήσια διάταξη και τα στοιχεία σύνδεσης για παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης εδώ.