Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα την διάχυση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διοργανώνει στις 9 Ιουνίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.30-13.30, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τα νέα στοιχεία σχετικά με την διάχυση και εκμετάλλευση αποτελεσμάτων έρευνας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Η εκδήλωση, με τίτλο: «All you need to know on D&E under Horizon Europe», απευθύνεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω του καναλιού της ΕΕ στο YouTube.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στον σύνδεσμο εδώ. Η ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Για να λαμβάνετε αντίστοιχη ενημέρωση αλλά και εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας που μπορείτε να βρείτε εδώ.