Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση Opportunities to Participate in COST – European Cooperation in Science & Technology Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, 11:00 – 13:00

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει στις 17 Ιουνίου 2022, στις 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ., διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: “Opportunities to Participate in COST – European Cooperation in Science & Technology”.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν από την Policy Officer του COST Association, κα Katalin Alföldi, οι ευκαιρίες δικτύωσης που παρέχει το COST (European Cooperation in Science & Technology) και πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε Δράσεις COST ή/και να υποβάλλουν προτάσεις για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST. Παράλληλα, θα παρουσιασθεί η εμπειρία δύο (2) εκπροσώπων της Κύπρου σε Δράσεις COST, του Δρος Ιωάννη Βογιατζάκη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και του Δρος Βασίλειου Δρακονάκη (Amadema –  Advanced Materials Design & Manufacturing Limited), σχετικά με τη συμμετοχή, την ωφέλεια και τον αντίκτυπό της, ενώ θα δοθούν συμβουλές για την ετοιμασία πρότασης για δημιουργία νέας Δράσης COST. Επιπρόσθετα, θα παρουσιασθεί η σχετική υποστήριξη που μπορεί να παρέχει το ΙδΕΚ σε ενδιαφερόμενους/ες. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αντιπρόεδρος του COST Association, Καθηγητής Ιωάννης Μπάρτζης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου (ΕΓΓΡΑΦΗ), έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την προκαταρκτική ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

Το COST χρηματοδοτεί τη δημιουργία δικτύων σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, των λεγόμενων Δράσεων COST. Οι Δράσεις COST προσφέρουν έναν ανοιχτό χώρο συνεργασίας μεταξύ ερευνητών/επιστημόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, έναν χώρο όπου μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να δικτυωθούν και να συντονίσουν την έρευνα που υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο, οδηγώντας σε περαιτέρω πρόοδο και ευκαιρίες. Η χρηματοδότηση του COST προέρχεται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα & Καινοτομία, Ορίζοντας Ευρώπη, 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο στέλεχος του ΙδΕΚ και Εθνική Συντονίστρια COST, κα Κατερίνα Καρακασίδου (ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]), τηλέφωνο 22205036.