Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση: Πρόγραμμα Έρευνα στις Επιχειρήσεις και Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας, Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021, 10.00 – 11.00 π.μ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 3 Ιουνίου 2021, μεταξύ των ωρών 10.00 με 11.00 π.μ., ενημερωτική εκδήλωση για τα Προγράμματα Έρευνα στις Επιχειρήσεις και Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Γέφυρα του ΙδΕΚ.

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τα Προγράμματα και θα δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να υποβάλει ερωτήματα αναφορικά με τις ανοικτές προσκλήσεις, τα νέα στοιχεία που εισάγονται και την ετοιμασία προτάσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ημερίδας θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν στην εξειδικευμένη πρόσκληση του Προγράμματος Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας στον Τομέα των Υδρογονανθράκων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 18 Ιουνίου 2021.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων μέσω του συνδέσμου εδώ, έτσι ώστε να τους δοθεί πρόσβαση να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ατζέντα της εκδήλωσης πατήστε εδώ.

 

Το Πρόγραμμα Έρευνα στις Επιχειρήσεις στοχεύει στη δημιουργία νέων ή ουσιαστική βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας από κυπριακές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Το Πρόγραμμα Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία, ανεξαρτήτως τομέα εφαρμογής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και το ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο: [email protected].