Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323), διοργανώνει webinar για παρουσίαση της πρόσκλησης και επίλυση αποριών αναφορικά με τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν εκ των προτέρων εδώ, το αργότερο μέχρι τις 16/03/2023.

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο webinar.

Σημειώνεται ότι το webinar θα διεξαχθεί στα ελληνικά και η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].