Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, με θέμα το νέο Πρόγραμμα Χορηγιών , ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η οπτικογράφηση και η παρουσίαση είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους παρακάτω.

ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].