Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/ SBEP /0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, με θέμα τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/SBEP/0223)  ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η οπτικογράφηση και η παρουσίαση είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους παρακάτω.

ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].