Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας – 7 Σεπτεμβρίου 2022

Το ΙδΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διεξαγωγή ενημερωτικού διαδικτυακού σεμιναρίου στις 7 Σεπτεμβρίου 2022 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον EISMEA            (European Innovation Council and SMEs Executive Agency) το οποίο περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας (European Innovation Ecosystems Work Programme EIE WP) και την πρωτοβουλία Startup Europe στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 2022. 

Το Πρόγραμμα Εργασίας για τα Οικοσυστήματα Καινοτομίας (EIE) στοχεύει να δημιουργήσει πιο συνδεδεμένα, χωρίς αποκλεισμούς οικοσυστήματα καινοτομίας που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εταιρειών και ενθαρρύνουν την καινοτομία για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων. Το ΠΕ εστιάζει στα πιο κάτω: 

  • Την οικοδόμηση διασυνδεδεμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη που προάγουν τη συνεκτικότητα (προορισμός CONNECT)
  • Την ενίσχυση της συνδεσιμότητας δικτύου εντός και μεταξύ οικοσυστημάτων καινοτομίας για βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη στην Ευρώπη (προορισμός SCALEUP). Αυτό περιλαμβάνει υποστήριξη σε εταιρείες που ηγούνται γυναίκες στον τομέα της deeptech (πρόσκληση Women TechEU).
  • Τη δημιουργία συνεργειών με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα startup μέσω του δεύτερου κύματος δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Startup Europe της Επιτροπής (πρόσκληση STARTUPEU).

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 ανοικτές προσκλήσεις για διάφορους τύπους ενδιαφερόμενων φορέων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 27η  Σεπτεμβρίου 2022 για τις προσκλήσεις CONNECT, η 4η Οκτωβρίου 2022 για το SCALEUP και το Women TechEU και η 17η Νοεμβρίου 2022 για την πρόσκληση STARTUPEU.

Για εγγραφή στο Ιnfo Session μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIE-EIC 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα European Innovation Ecosystems και στην πρόσκληση Startup Europe Call.

Μπορείτε από τώρα να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας για τους ομιλητές στο Sli.do χρησιμοποιώντας τον κωδικό εκδήλωσης #EIE2022

Για τη διευθέτηση σχετικής προσωπικής ενημέρωσης επικοινωνήστε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για τo EΙC και το ΕΙE Δρ. Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ.: 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κ. Μαρίνο Φωτιάδη (Τηλ.: 22205048, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).