Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα προγράμματα “European Innovation Ecosystems” και “Startup Europe” – 21 Σεπτεμβρίου 2021

Μάθετε περισσότερα για τις προσκλήσεις και πώς να υποβάλετε αίτηση! Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εργασίας και τη διαδικασία εφαρμογής.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EISMEA) διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 για τα Ευρωπαϊκά Οικοσυστήματα Καινοτομίας (European Innovation Ecosystems (EIE)) και την πρωτοβουλία Startup Europe στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της διαδικτυακής ημερίδας και για εγγραφή μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Τελευταία ημερομηνία για εγγραφές η 17η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μέσω των εθνικών σημείων επαφής (NCPs) υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Τα εθνικά σημεία επαφής είναι στη διάθεση των ερευνητών για παροχή άμεσης πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ανεύρεση εταίρων, προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των κυπριακών φορέων. Το Ίδρυμα θα διοργανώνει επίσης ενημερωτικές εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα του Προγράμματος. Για να λαμβάνετε εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τους τομείς δράσης σας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το Ίδρυμα μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μας ή κάνοντας εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, για να λαμβάνετε μέσω e-mail πληροφόρηση για τα προγράμματα και τις δράσεις του ΙδΕΚ.

 

Τα εθνικά σημεία επαφής για το πρόγραμμα EIC (European Innovation Council) είναι:

Δρ. Χαράλαμπος Παπατρύφωνος– Επιστημονικός Λειτουργός (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) email: [email protected]

Κ. Μαρίνος Φωτιάδης– Επιστημονικός Λειτουργός (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) email: [email protected]