Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης Cluster 3: Civil Security for Society Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, 10:00-11:30

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 3: Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία (Cluster 3: Civil Security for Society), τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στις 10:00-11:30. H εκδήλωση, διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πιο πάνω Πρόσκληση και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στον εκπρόσωπο της ΕΕ, κ. Εμμανουήλ Βέργη, Programme Manager στο DG HOME. Επίσης, προηγούμενοι επιτυχημένοι συμμετέχοντες του Cluster 3 θα δώσουν χρήσιμες συμβουλές μέσα από τη δικιά τους εμπειρία. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom στην ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται εδώ.

To Cluster 3 αποτελεί μέρος του Πυλώνα ΙΙ του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και επικεντρώνεται σε θέματα ασφάλειας, γύρω από έξι (6) Θεματικές Ενότητες (Destinations):

  • Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism,
  • Effective management of EU external borders,
  • Resilient Infrastructure,
  • Increased Cybersecurity,
  • Disaster-Resilient Society for Europe,
  • Strengthened Security Research and Innovation.

Στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, εκτός από την ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις, επαγγελματίες και τελικοί χρήστες σε τομείς της πολιτικής προστασίας (όπως σχετικές εθνικές αρχές) καλούνται επίσης να έχουν ενεργή συμμετοχή ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη και πρακτική εφαρμογή λύσεων ασφάλειας. Παράλληλα, σημαντικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, έτσι ώστε οι τεχνολογίες ασφάλειας να λαμβάνουν υπόψη  το σχετικό κοινωνικό υπόβαθρο και ανθρώπινους παράγοντες, και να διασφαλίζουν τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του 2022 θα περιλαμβάνει συνολικά 31 Topics και θα έχει προϋπολογισμό κοντά στα 190 εκατομμύρια ευρώ. Η Πρόσκληση θα προκηρυχθεί στις 30 Ιουνίου 2022 και θα έχει προθεσμία υποβολής στις 16 Νοεμβρίου 2022 για το Destination: Increased Cybersecurity, και στις 23 Νοεμβρίου 2022 για τα υπόλοιπα Destination.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Cluster 3:

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205038

Χριστάκης Θεοχάρους – E-mail: [email protected], Τηλ: 22 205029