ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ: MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA)» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KAI ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 15:00-17:30

Το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδος, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδος, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα το Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 των Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023, 15:00 – 17:30.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Η εκδήλωση,  θα παρέχει γενική πληροφόρηση για το σύνολο των Δράσεων MSCA που περιλαμβάνονται στο νέο Πρόγραμμα Εργασίας, και διοργανώνεται στο πλαίσιο των ρόλων του ΙδΕΚ, του ΕΚΤ και του ΕΚΕΤΑ ως Εθνικών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, καθώς και του Δικτύου EURAXESS Κύπρου και Ελλάδας. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency – REA).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω όλων των Δράσεων MSCA και τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας, και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, Δρ. Θεόδωρο Στάικο.

Επίσης, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες για τις MSCA θα τοποθετηθούν σχετικά με τις Δράσεις και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προκηρύξεων. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και από το Δίκτυο EURAXESS και την Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:  

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές/ερευνήτριες όλων των βαθμίδων, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς και όλους τους δρώντες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ελληνική

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ:  

Η ενημερωτική εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

 

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) στον Ορίζοντα Ευρώπη:  

Από το ξεκίνημα τους το 1996 μέχρι σήμερα, οι Δράσεις MSCA έχουν καταστεί το πρόγραμμα αναφοράς της Ε.Ε. για τη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση.

Οι Δράσεις MSCA στηρίζουν ερευνητές/ερευνήτριες από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ενισχύουν τους οργανισμούς Έρευνας και Καινοτομίας υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα, και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με τη βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έχουν υποστηριχθεί πάνω από 65.000 ερευνητές/ερευνήτριες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 1000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»:

Κύπρος – ΙδΕΚ:

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου (e-mail: [email protected], τηλ: 22205038)

Δρ. Άγγελος Ντάντος (e-mail: [email protected], τηλ. 22205033)

Μυρτώ Αναστασιάδου (e-mail: [email protected],  τηλ: 22 205069)

Ελλάδα – ΕΚΤ:

Δρ. Νάνσυ Μεγρέμη (e-mail: [email protected] , τηλ. 2102204993)

Henry Scott (e-mail: [email protected], τηλ. 2102204918)

Ελλάδα – ΕΚΕΤΑ

Δρ. Ευαγγελία Περπερή (email: [email protected], τηλ.: 2310 498126)

Δημήτριος Σανόπουλος (email: [email protected] , τηλ.: 2310464160 (εσωτ. 143))

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΣ – ΟΜΙΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
15:00 – 15:15 Χαιρετισμοί
15:15-15:25 Τοποθέτηση από την Ομάδα Αντιπροσώπων και Εμπειρογνωμόνων για τις Δράσεις MSCΑ στον Ορίζοντα Ευρώπη
15:25 – 16:25 Πρόγραμμα Εργασίας MSCA 2023 – 2024 (MSCA Doctoral Networks, MSCA Staff Exchanges, MSCA COFUND, MSCA Postdoctoral Fellowships, MSCA and Citizens)

Δρ. Θεόδωρος Στάικος , Research Programme Administrator – Call Coordinator · European Research Executive Agency (REA)

16:25 – 16:35 Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης νέων ερευνητών/ ερευνητριών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Δρ. Νάνσυ Μεγρέμη – ΕΣΕ για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Δρ. Άγγελος Ντάντος – ΕΣΕ για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

16:35 – 16:45 Υπηρεσίες Δικτύου EURAXESS Ελλάδας

Δημήτρης Σανόπουλος, Υπεύθυνος Δικτύου EURAXESS Greece, EKETA

16:45 – 16:55 Υπηρεσίες Δικτύου EURAXESS Κύπρου

Μυρτώ Αναστασιάδου, Υπεύθυνη Δικτύου EURAXESS Cyprus

16:55 – 17:00 Υπηρεσίες Πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου,  Υπεύθυνη Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Δικτύου Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

17:00 – 17:30  ΕρωτήσειςΣυζήτηση