Διαδικτυακή Ημερίδα: Implementation of the European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in the Framework of the Digital Europe Programme – Participation of Cyprus

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG Connect) της ΕΕ, ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση της διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο «Implementation of the European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in the Framework of the Digital Europe ProgrammeParticipation of Cyprus». Η ενημερωτική ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή φορέων από την Κύπρο, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα υποβολής Πρότασης στην ειδική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (restricted call) που θα ανακοινώσει η ΕΕ για την ανάπτυξη Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (DIHs).

 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα Zoom Meetings, στις 16 Οκτωβρίου 2020, μεταξύ 12:00 και 14:00.

 

Η Ημερήσια Διάταξη της Ημερίδας είναι η ακόλουθη:

 

Welcome 12:00 – 12:05
Session 1
Presentation by the European Commission «Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme» 12:05 – 12.35
Q&A and Discussion 12.35 – 13.15
Session 2
Presentation by RIF «National Call for Expression of Interest» 13.15 – 13.30
Q&A and Discussion 13:30 – 14:00

 

Για συμμετοχή στην Ημερίδα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στο σύνδεσμο: https://zoom.us/meeting/register/tJ0tf-Copz4iHdMt5ohz7FB6RA5x0njUTLip  

 

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στην Ημερίδα.