Διαδικτυακό Εργαστήριο – WEBINAR: Funding Opportunities for Innovative SMEs – The EUROSTARS-3 Programme, 1st Cut-off-Date

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικός Οργανισμός Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα EUROSTARS-3 και με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου» (EUROSTARS-3/0921), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση του Διαδικτυακού Εργαστηρίου (Webinar) με τίτλο «Funding Opportunities for Innovative SMEsThe EUROSTARS-3 Programme, 1st CutoffDate».

 

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS-3, το οποίο εντάσσεται κάτω από την Πρωτοβουλία (Co-Fund Action) «Partnership on Innovative SMEs» και στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις.

 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε καινοτόμες κυπριακές επιχειρήσεις και άλλους φορείς από την Κύπρο που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Προτάσεις έργων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSTARS-3. Στο Εργαστήριο θα παρουσιαστούν οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα EUROSTARS-3, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, χρήσιμες συμβουλές για συγγραφή επιτυχημένων προτάσεων, και οι εθνικοί κανονισμοί χρηματοδότησης για τους κυπριακούς φορείς.

 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, μεταξύ 11:00-13:00 (τοπική ώρα). Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Αγγλική.

 

Η Ημερήσια Διάταξη του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00, στο σύνδεσμο:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wqFBAo8xRxuSTO39fFvRfw

 

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο Εργαστήριο.