Διαδικτυακό Εργαστήριο – WEBINAR: Supporting Cyprus Based Startups to Formulate their Business and Go-to-Market Strategy

Διαδικτυακό Εργαστήριο – WEBINAR: Supporting Cyprus Based Startups to Formulate their Business and Go-to-Market Strategy

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Enterprise Europe Network Cyprus, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση του Διαδικτυακού Εργαστηρίου (Webinar) με τίτλο «Supporting Cyprus Based Startups to Formulate their Business and Go-to-Market Strategy». Το Εργαστήριο εντάσσεται κάτω από την Πρωτοβουλία «Innovation Factory» του Ιδρύματος, για προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας στην επιχειρηματική κοινότητα μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, και τελεί υπό την αιγίδα του Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρα Νικόλα Μαστρογιαννόπουλου.

 

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε Νεοφυείς Κυπριακές Επιχειρήσεις (Startups) που χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα στο πλαίσιο των πρόσφατων Προγραμμάτων του για υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, καθώς και σε άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις του τοπικού οικοσυστήματος, και στοχεύει να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική (business and go-to-market strategy). Το Εργαστήριο αναμένεται να καλύψει συνολικά τα ακόλουθα θέματα:

 

  • From startup to scaleup and from idea to product: what are the key stages of growth and financial development of companies – The main challenges in the growth journey
  • Introduction to business planning: why, myths & facts
  • The core of the business idea: business model
  • Formulating and iterating on the business model using the business model canvas including practical examples
  • Τhe key elements of a business plan
  • Deep dive on go-to-market and commercialization strategies
  • Helpful tips

 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars, την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021, μεταξύ 10:00 και 15:45 (τοπική ώρα). Η γλώσσα διεξαγωγής είναι η Αγγλική.

 

Η Ημερήσια Διάταξη του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021, ώρα 12:00, στο σύνδεσμο:

https://zoom.us/webinar/register/WN_ezGJaSaPRxaLSp-OcGUD9Q

 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η κάθε επιχείρηση επιτρέπεται να συμμετέχει στο Εργαστήριο μόνο με ένα εκπρόσωπο.

 

Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο Εργαστήριο.

 

=================================================================================================================================

 

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ.  Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.