Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας «Pre-Seed», «Seed» και «Innovate», 21 Ιανουαρίου 2022

Στις 21 Ιανουαρίου 2022, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) στην Αγγλική γλώσσα, για παρουσίαση των κανονισμών και των προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Καινοτομίας PRE-SEED, SEED και INNOVATE, των επιλέξιμων δραστηριοτήτων και δαπανών, των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών.

Η παρουσίαση και η βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου είναι διαθέσιμα πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Παρουσίαση

Video