Διαδικτυακό Σεμινάριο για τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας «Pre-Seed», «Seed» και «Innovate», 21 Ιανουαρίου 2022

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), το οποίο απευθύνεται σε καινοτόμες υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους, και θα καλύψει τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα Καινοτομίας του ΙδΕΚ που ανακοινώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2021, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, τα στελέχη του ΙδΕΚ θα απαντήσουν σε ερωτήματα των συμμετεχόντων αναφορικά με τη συμμετοχή στα Προγράμματα. Τo σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 21 Ιανουαρίου 2022, ώρα 11:00-12:30, μέσα από την πλατφόρμα Zoom Webinars.

 

Η γλώσσα διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η Αγγλική.

 

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή εδώ. Κατόπιν εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα (email) με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους και οδηγίες για συμμετοχή στο σεμινάριο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ (Email: [email protected], Τηλ: +35722205000).