Διαδικτυακό Σεμινάριο: The Gender Equality Plan eligibility criterion in Horizon Europe: Who is concerned? How to comply with it?

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ διοργανώνει την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 από τις 14:30 έως τις 16:00 (ώρα Βρυξελλών), διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την υιοθέτηση Σχεδίων Ισότητας Φύλων (GEPs), ως προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

 

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα προσφέρει βασικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επιτυχημένων παραδειγμάτων, σχετικά με την προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022 και προβλέπει την υιοθέτηση Σχεδίων Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plans/GEPs) από ιδρύματα τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς από κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες.

 

Αναλυτική πληροφόρηση για την εν λόγω προϋπόθεση συμμετοχής έχει ήδη κοινοποιηθεί από την ΕΕ μέσω σχετικής ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη εδώ καθώς και σχετικού καθοδηγητικού εγγράφου (Guidance) που είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ές μπορούν να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο είναι ανοικτό σε όλους/ές χωρίς να απαιτείται διαδικασία εγγραφής, μέσω της πλατφόρμας YouTube. Το μέρος των ερωτήσεων/απαντήσεων θα διεξαχθεί με τη χρήση του Slido.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερήσια διάταξη, τους ομιλητές και τα στοιχεία σύνδεσης για παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης εδώ.

 

Σημειώνεται ότι, την ίδια μέρα, η ΕΕ προσφέρει σε φορείς από την Κύπρο, οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον, τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση και εκπαίδευση από εμπειρογνώμονες στα σχετικά θέματα. Η εκπαίδευση θα προσφερθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση για τους συμμετέχοντες/ουσες, σε ένα/μια εκπρόσωπο κάθε οργανισμού. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα που βρίσκεται στον σύνδεσμο εδώ, μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022.