Διαγωνισμός Mining the Future από το CERN

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου για το διαγωνισμό Mining the Future ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ και αποτελεί πρωτοβουλία του CERN, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για Πυρηνική Έρευνα (https://home.cern/).

 

Ο διαγωνισμός προσφέρει την ευκαιρία εξασφάλισης χρηματοδότησης σε ερευνητές της Κύπρου. Στόχος είναι η αναζήτηση βιώσιμων λύσεων επαναχρησιμοποίησης για το ανασκαμμένο υλικό της μολάσσας (ετερογενής ιζηματογενής σχηματισμός, που αποτελείται από αλλεπάλληλες στρώσεις κροκαλοπαγών, ψαμμιτών και μαργών). Ο/οι νικητής/ες του διαγωνισμού θα λάβουν συνολικά ενίσχυση ύψους έως και € 40.000 για περαιτέρω επένδυση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και επιχειρηματικό σχεδιασμό. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με το CERN σε μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές προσπάθειες του 21ου αιώνα: την κατασκευή ενός νέου συγκρουτήρα σωματιδίων.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται αποδεκτές εφαρμογές για τεχνολογία που μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει τα ανασκαμμένα υλικά που έχουν ήδη φτάσει στο επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας TRL3.

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.cern.ch/miningthefuture