Διαγωνισμός Συγγραφής Ιστορίας μικρού μήκους για δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο «Ο Brainy και η Genie σε μια αποστολή για το μέλλον της Ευρώπης!»

Το Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής  ιστορίας μικρού μήκους με τίτλο

«Ο Brainy και η Genie σε μια αποστολή για το μέλλον της Ευρώπης!»

για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού.

 

Ο Διαγωνισμός Συγγραφής Ιστορίας μικρού μήκους προκηρύσσεται ενόψει της διοργάνωσης του European ResearchersNight 2022, της πανευρωπαϊκής γιορτής της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης στην Κύπρο η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Στόχος:  Η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών δημοτικού με τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας και η ευαισθητοποίηση τους για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές

Ανάπτυξη λύσεων για τις αλλαγές στο κλίμα μέσω καλύτερης κατανόησης των σχετικών κινδύνων.

  1. Αποκατάσταση Ωκεανών και Υδάτων

Αντιμετώπιση της ρύπανσης, για παράδειγμα μειώνοντας τα πλαστικά στη θάλασσα και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων.

  1. Υγιή Εδάφη

Παρακολούθηση των εδαφών στην Ευρώπη και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τη σημασία τους.

Περιεχόμενο: Με την Genie και τον Brainy ως κεντρικούς ήρωες της ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συγγράψουν με δημιουργικό τρόπο, μια ιστορία έκτασης που δε θα ξεπερνά τις 400 λέξεις η οποία θα παρουσιάζει τους ήρωες σε μια αποστολή για το μέλλον της Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκουν με νέους και ευφάνταστους τρόπους να επιτύχουν το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανθεκτική στο κλίμα, να έχει αντιμετωπιστεί η ρύπανση ωκεανών και υδάτων και οι πολίτες να απολαμβάνουν τα υγιή εδάφη και τα οφέλη τους.

Γλώσσα Συγγραφής: Ελληνικά

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός: Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικού (Γ’ – Στ’ Τάξης Δημοτικού). Ο διαγωνισμός αφορά σε ατομική συμμετοχή του κάθε μαθητή/μαθήτριας και ως εκ τούτου δεν αναμένεται η υποβολή ιστοριών από ομάδες μαθητών/μαθητριών.

Βραβείο: Η ιστορία μικρού μήκους που θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία θα επιμεληθεί και θα εκδοθεί από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook) με σχετική εικονογράφηση. Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου θα παρέχεται  στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης European Researchers’ Night 2022 ως ψηφιακό αναμνηστικό δώρο. Επιπλέον, ο/η μαθητής/μαθήτρια που θα κερδίσει το διαγωνισμό θα λάβει ως Βραβείο δώρο τεχνολογίας αξίας €500.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τα στοιχεία των μαθητών/μαθητριών καθώς και οι ιστορίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 μέσω Microsoft Forms εδώ.

Αξιολόγηση: Οι ιστορίες μικρού μήκους θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή με κύρια κριτήρια αξιολόγησης:

(α) το βαθμό απόδοσης των κύριων μηνυμάτων της Εκδήλωσης European Researchers’ Night (20%),

(β) τη δημιουργικότητα (20%) και (γ) κριτική σκέψη (20%) των μαθητών και μαθητριών,

(δ) την πρωτοτυπία (30%) και

(ε) τη διαθεματικότητα της ιστορίας (10%).

Ιστορίες που θα καλύπτουν και τα τρία (3) θέματα θα έχουν πλεονέκτημα στο κριτήριο για τη διαθεματικότητα.

Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο ιστορία και δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχών ανά σχολείο.

Σημειώνεται ότι ιστορίες με περισσότερες από 400 λέξεις θα απορρίπτονται.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το θεσμό του European Researchers’ Night, τους χαρακτήρες Brainy και Genie και το θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy. Τυχόν ερωτήματα σε σχέση με τον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου (22205000) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CONNECT με Αρ. 101060913, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία.