Διαγωνισμός Συγγραφής Ιστορίας μικρού μήκους για δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο «Σύνδεση με Ευρώπη 2030: Ο Brainy και η Genie μας καλούν από το μέλλον!»

Το Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής ιστορίας μικρού μήκους με τίτλο

«Σύνδεση με Ευρώπη 2030: Ο Brainy και η Genie μας καλούν από το μέλλον!»

για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού.

 

Ο Διαγωνισμός Συγγραφής Ιστορίας μικρού μήκους προκηρύσσεται ενόψει της διοργάνωσης του European ResearchersNight 2023, της πανευρωπαϊκής γιορτής της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης στην Κύπρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος στη Λευκωσία στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Στόχος του Διαγωνισμού:  Η εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών δημοτικού με τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας και ειδικότερα με τα πιο κάτω θέματα:

  1. Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές

Ανάπτυξη λύσεων για τις αλλαγές στο κλίμα μέσω καλύτερης κατανόησης των σχετικών κινδύνων.

  1. Αποκατάσταση Ωκεανών και Υδάτων

Αντιμετώπιση της ρύπανσης, για παράδειγμα μειώνοντας τα πλαστικά στη θάλασσα και τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων.

  1. Υγιή Εδάφη

Παρακολούθηση των εδαφών στην Ευρώπη και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τη σημασία τους.

  1. 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030

Ευρωπαϊκές Πόλεις να μετατραπούν σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις και να λειτουργήσουν ως επιτυχημένα παραδείγματα που θα καθοδηγήσουν όλες τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Πόλεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

  1. Καρκίνος

Πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων επηρεάζονται από την ασθένεια του καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των οικογενειών των ασθενών.

Περιεχόμενο: Με την Genie και τον Brainy ως κεντρικούς ήρωες της ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συγγράψουν με δημιουργικό τρόπο, μια ιστορία έκτασης που δε θα ξεπερνά τις 400 λέξεις η οποία θα παρουσιάζει τους ήρωες στην Ευρώπη του 2030. Στο πλαίσιο της ιστορίας, οι ήρωες επιδιώκουν με καινούργιους και ευφάνταστους τρόπους:

  • η ΕΕ να είναι ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή,
  • οι πολίτες να απολαμβάνουν τα υγιή εδάφη και τα οφέλη τους,
  • να έχει αντιμετωπιστεί η ρύπανση ωκεανών και υδάτων,
  • να δημιουργηθούν έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες ευρωπαϊκές πόλεις, και
  • να βελτιωθεί η ζωή όσων επηρεάζονται από την ασθένεια του καρκίνου, μέσω πρόληψης, θεραπείας και κατάλληλης υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των οικογενειών των ασθενών.

Γλώσσα Συγγραφής: Ελληνικά

Σε ποιους απευθύνεται ο Διαγωνισμός: Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικού (Γ’ – Στ’ Τάξης Δημοτικού). Ο Διαγωνισμός αφορά σε ατομική συμμετοχή του κάθε μαθητή/μαθήτριας και ως εκ τούτου δεν αναμένεται η υποβολή ιστοριών από ομάδες μαθητών/μαθητριών.

Βραβείο: Η ιστορία μικρού μήκους που θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία θα επιμεληθεί και θα εκδοθεί από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook) με σχετική εικονογράφηση. Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου θα παρέχεται  στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης European Researchers’ Night 2023 ως ψηφιακό αναμνηστικό δώρο. Επιπλέον, ο/η μαθητής/μαθήτρια που θα κερδίσει το διαγωνισμό θα λάβει ως Βραβείο δώρο τεχνολογίας αξίας €500.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τα στοιχεία των μαθητών/μαθητριών καθώς και οι ιστορίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2023 μέσω Microsoft Forms εδώ.

Αξιολόγηση: Οι ιστορίες μικρού μήκους θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή με κύρια κριτήρια αξιολόγησης:

(α) το βαθμό απόδοσης των κύριων μηνυμάτων της Εκδήλωσης European Researchers’ Night (20%),

(β) τη δημιουργικότητα (20%) και (γ) κριτική σκέψη (20%) των μαθητών και μαθητριών,

(γ) την πρωτοτυπία (30%), και

(δ) τη διαθεματικότητα της ιστορίας (10%).

Ιστορίες που θα καλύπτουν μέχρι τρία (3) θέματα θα έχουν πλεονέκτημα στο κριτήριο για τη διαθεματικότητα.

Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο ιστορία και δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχών ανά σχολείο. Σε περίπτωση υποβολής δεύτερης ιστορίας από το ίδιο άτομο θα ληφθεί υπόψη η ιστορία που υποβλήθηκε πρώτη χρονικά.

Σημειώνεται ότι ιστορίες με περισσότερες από 400 λέξεις θα απορρίπτονται.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το θεσμό του European Researchers’ Night, τους χαρακτήρες Brainy και Genie και το θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy. Τυχόν ερωτήματα σε σχέση με τον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου (22205000) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου CONNECT με Αρ. 101060913, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία.