Διαγωνισμός Συγγραφής Ιστορίας μικρού μήκους για δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο «To μαγικό ταξίδι του Brainy και της Genie στην ψηφιακή και πράσινη εποχή!»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής  ιστορίας μικρού μήκους με τίτλο

«To μαγικό ταξίδι της Genie και του Brainy στην ψηφιακή και πράσινη εποχή!»

για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού.

 

Ο Διαγωνισμός Συγγραφής Ιστορίας μικρού μήκους προκηρύσσεται ενόψει της διοργάνωσης του European ResearchersNight 2021, της πανευρωπαϊκής γιορτής της έρευνας, της καινοτομίας και της επιστήμης στην Κύπρο η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Στόχος:  Η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών δημοτικού με τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας και η ευαισθητοποίηση τους στα θέματα μετάβασης στην ψηφιακή και πράσινη εποχή με δημιουργικό τρόπο.

Περιεχόμενο: Με την Genie και τον Brainy ως κεντρικούς ήρωες της ιστορίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συγγράψουν μια ιστορία έκτασης που δεν ξεπερνά τις 300 λέξεις η οποία θα παρουσιάζει τον κόσμο μας στην ψηφιακή και πράσινη εποχή μέσα από μια ή περισσότερες περιπέτειες των χαρακτήρων σε ένα μαγικό ταξίδι στο μέλλον.

Γλώσσα Συγγραφής: Ελληνικά

Σε ποιους απευθύνεται ο διαγωνισμός: Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικού (Α’ – Στ’ Τάξης Δημοτικού). Ο διαγωνισμός αφορά σε ατομική συμμετοχή του κάθε μαθητή/μαθήτριας και ως εκ τούτου δεν αναμένεται η υποβολή ιστοριών από ομάδες μαθητών/μαθητριών.

Βραβείο: Η ιστορία μικρού μήκους που θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία θα επιμεληθεί και θα εκδοθεί από το Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως ηλεκτρονικό βιβλίο (eBook) με σχετική εικονογράφηση. Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου θα παρέχεται  σε όλους τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης European Researchers’ Night 2021 ως ψηφιακό αναμνηστικό δώρο. Επιπλέον, ο/η μαθητής/μαθήτρια που θα κερδίσει το διαγωνισμό θα λάβει ως Βραβείο δώρο τεχνολογίας αξίας €500.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τα στοιχεία των μαθητών/μαθητριών καθώς και οι ιστορίες θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 μέσω Microsoft Forms εδώ. Οι ιστορίες θα πρέπει να υποβληθούν στο ενδεδειγμένο πεδίο χωρίς αναφορά στο όνομα μαθητή/μαθήτριας ή άλλων στοιχείων ταυτοποίησης για σκοπούς αξιολόγησης.

Αξιολόγηση: Οι ιστορίες μικρού μήκους θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή με κύρια κριτήρια αξιολόγησης το  βαθμό απόδοσης των κύριων μηνυμάτων της Εκδήλωσης European Researchers’ Night, τη δημιουργικότητα και κριτική σκέψη των μαθητών και μαθητριών, καθώς και την πρωτοτυπία της ιστορίας. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει με μια μόνο ιστορία ενώ δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχών ανά σχολείο.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το θεσμό του European Researchers’ Night, τους χαρακτήρες Brainy και Genie και το θέμα της φετινής εκδήλωσης (ψηφιακή και πράσινη εποχή) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, www.research.org.cy. Τυχόν ερωτήματα σε σχέση με τον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου (22205000) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

 

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ENGAGE με Αρ. 101036068, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία.